Aby uzyskać monopol, czyli prawo do wyłącznego korzystania z danego wynalazku należy wyrobić sobie patent. Polacy w Europie przodują w tym kierunku, w 2017 roku przyznano rekordową liczbę patentów, bo aż 217, które są ważne na terenie Unii Europejskiej. Patent wydaje się w celach zarobkowych i zawodowych na określonym obszarze na okres 10 lat. Wynalazek jest nowy, jeżeli jeszcze nie udostępniono o nim informacji w formie pisemnej lub ustnej.

Procedura patentowa w Polsce

jak dostać patentZakres przedmiotowy patentu, czyli to, co podlega ochronie określa ustawa. W Polsce dostaje się patenty na wynalazki nowe, jeżeli jego jestestwo nie zostało przekazane do publicznego obiegu przez stosowanie go lub ujawnienie w inny sposób. Ponadto, gdy owe produkty nadają się do przemysłowego stosowania. Ochrona patentowa zapewnia przewagę wobec konkurencji na rynku. Buduje prestiż nowatorskiej marki, która pierwsza wpadła na konkretny pomysł i postarała się go opatentować. Jak dostać patent? To pytanie zadaje sobie każdy, kto chce uzyskać takie poświadczenie o jego własności intelektualnej oraz przedmiotowej. Bowiem ochrony patentowej nie przyznaje się wyłącznie na rzeczy materialne. Dobra, które nie mają swojej postaci w konkretnym przedmiocie, takie jak pomysły na biznes czy nazwa firmy również podlegają regulacjom patentowym. Przed wprowadzeniem danej idei czy produktu na rynek, warto zainteresować się, w jaki sposób działa ochrona i czy mamy w tym kierunku pierwszeństwo. Takie informacje można uzyskać w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie rozpatrywane są wnioski o patent, tam również rozpoczyna się cała procedura. Do zgłoszenia trzeba się odpowiednio przygotować. Pierwszym krokiem jest badanie patentowe, czyli weryfikacja tego, czy koncepcja jest na pewno nowa i nigdy nie była wprowadzana na rynek. Jeżeli ten etap przejdzie się pozytywnie, należy rozpocząć gromadzenie wszelkiej potrzebnej dokumentacji. To ona jest kluczowa w całym procesie nadawania patentu. Ochronę patentową gwarantuje państwo, więc w razie kradzieży wynalazca jest w pełni zabezpieczony. 

W dokumentach trzeba zawrzeć takie informacje, jak tytuł wynalazku, dziedzina techniki, opis wyjaśniający istotę całego konceptu, zalety z wprowadzenia go na rynek, przykładowe zastosowania oraz zastrzeżenia patentowe. Zanim wynalazca uda się do odpowiedniego urzędu powinien wypełnić wniosek, uiścić opłatę 500 zł. Urząd następnie wydaje decyzję i w ciągu 18 miesięcy przedstawia zgłoszenie w biuletynie. Jednak trzeba być przygotowanych, że cała procedura może potrwać nawet kilka lat.